OM OSS

SUNDSKANALEN


Sundskanalen bildades 2004 och är en politiskt och religöst oberoende ideell förening.

Vi har en aktiv arbetande styrelse. Samtlga styrelsemedlemmar har olika ansvarsuppgifter som     driver och utvecklar kanalen.


Den nuvarande styrelsen reprensenteras av följande personer;  

Marcus Bellatreccia, ordförande.
Keijo Salmela, sekreterare.

Linda Pålsson, kassör.


Sven Petterson, ledamot.

Margaretha Wilson , ledamot.

Kimmo Salmela, Ledamot.

Bengt Roos, Ledamot och ansvarig utgivare.


Morgan Pålsson, ersättare

Aleksandar Obradovic, ersättare


Vi vill vara ett lokalt alternativ till de kommersiellaTV-kanalerna. Sundskanalen sänder huvudsakligen i NV Skåne med Helsingborg som vårt centrum. Programmen är huvudsakligen lokalt producerade och gjorda av ideélla krafter.


Sundskanalen ingår i Riksförbundet Öppna Kanaler.

Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige är organisationen för landets ideella, icke-kommersiella TV-kanaler. Medlemsföreningarna sänder i cirka 25 kommuner via kabel-TV och IPTV.


De öppna kanalerna är public access-TV och det innebär att de – till skillnad från public service-kanaler och kommersiella kanaler – är öppna för medborgarna som TV-producenter. Föreningar, organisationer och enskilda gör sina egna program. Verksamheten finansieras i huvudsak av medlemsföreningarna själva. Sponsring är enligt gällande lag tillåten i våra sändningar, men däremot inte reklam.


Vi gör gärna om gamla filmer kring Helsingborg och NV Skåne och lägger dem på ett digitalt media. Självfallet visar vi dem också på Sundskanalen om ni så önskar.

Har du filmer som ligger i någon låda så tar vi gärna emot dem och sänder dem, om det är intressant för helsingborgarna.


Vi gör också olika reportage kring olika händelser i Helsingborgs närhet.


För mer information så är du välkommen att kontakta oss

unsplash